Maturitas verzorgt lezingen over uiteenlopende historische onderwerpen bedoeld voor een breed publiek. Op een begrijpelijke en gepassioneerde wijze worden historische gebeurtenissen en processen uitgelegd waardoor het verleden gaat leven. Het historisch besef zal daardoor vergroot worden. De lezingen hebben gemiddeld een duur van anderhalf uur. Desgewenst kan voor een langere of kortere versie gekozen worden.

• De magie van de Oranjes. 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden

De rol van ons koningshuis in relatie tot de ontstaansgeschiedenis van Nederland van 1813 tot 2012.Ons land in zijn huidige staatkundige vorm is ontstaan tussen 1813 en 1815. Na het plotselinge vertrek van de Fransen werd Nederland vrij onverwacht een koninkrijk onder de Oranjes. Tweehonderd jaar later is dat nog zo. Hoe heeft Nederland zich in die jaren kunnen ontwikkelen tot het land dat het nu is en wat zijn de kenmerken die Nederland zo bijzonder maken. Van koning Willem I tot prins Willem Alexander. Van Thorbecke tot Pim Fortuyn. Deze lezing wordt verzorgd in het kader van 200 jaar monarchie.

• De Bende van Oss, sabel tegen mes

Een lezing over de roerige geschiedenis van het Brabantse Oss tussen 1890 tot 1940. Niet alleen de feitelijke gebeurtenissen uit die tijd komen aan bod maar ook de situatie in Oss wat betreft geweld, sociale structuur en culturele achtergronden wordt in een breder Brabants perspectief geplaatst. Deze lezing is ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming van de speelfilm en het boek over deze roemruchte periode.

• De laatste eer. Begrafenisrituelen in de belangrijkste religies

De geschiedenis van het omgaan met de doden kent vele vormen. Elke cultuur, elke religie gaat op een eigen wijze om met het eren van zijn doden. In niet-westerse culturen zoals het hindoeïsme en het boeddhisme is crematie van de dode eerder een vanzelfsprekendheid dan begraven. De islam en het joodse geloof schrijven begraven zelfs voor. Pas de laatste honderd jaar is het cremeren van stoffelijke overschotten in wetgeving in diverse landen van Europa opgenomen.

In deze lezing wordt ingegaan op begrafenis- en rouwrituelen in de Griekse- en Romeinse oudheid, de Joodse traditie, de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme, de katholieke- en gereformeerde kerk.

• Het einde van de beschaving. De Eerste Wereldoorlog 1914-1918

In 2014 is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In de aanloop naar de herdenking die in een aantal landen waaronder ook ons land veel aandacht zal krijgen geeft deze lezing een goed overzicht van de tragische gebeurtenissen op het slagveld. Maar wellicht net zo belangrijk is het om te weten waarom deze oorlog kon uitbreken en wat de gevolgen ervan zijn geweest. De Eerste Wereldoorlog is tenslotte de opmaat voor een nog grotere oorlog en menselijke tragedie 20 jaar later.

• De ziel van Brabant. Het Brabants dialect in elf varianten

'Ons' Brabants dialect. Een lezing over de oorsprong van het Brabantse dialect waarin gekozen wordt voor een historische benadering. Vanuit de oorsprong van de diverse Brabantse dialecten wordt een relatie gelegd met het hedendaagse Brabants. In de lezing wordt ook worden ingegaan op de onderlinge verschillen van de dialecten in Brabant en wat de toekomst is van het dialect in het algemeen. Spreken we over een tijd Brabalect, Regiolect of verdwijnt het Brabants.

Voor meer informatie neem contact op met Mart Hoeks, tel 06-53432500, Leo Hoeks, 06-51835542 of via info@maturitas.eu