Leergang van de Westerse geschiedenis

De leergang Westerse geschiedenis bestaat uit vier afzonderlijke cursussen van elk acht bijeenkomsten in de vorm van (interactieve) hoorcolleges. Daarnaast is er per cursus een excursie.

In chronologische volgorde worden de vier hoofdtijdvakken van de Westerse geschiedenis behandeld: Oudheid, Middeleeuwen, Nieuwe Tijd en Nieuwste Tijd.
Het programma maakt een reis door de tijd van ruim 5000 jaar en begint via Mesopotamië en Egypte in de Griekse Oudheid en eindigt bij de val van het communisme in Oost-Europa.

In elk van de tijdvakken staan de begrippen ‘macht’ en ‘cultuur’ centraal en zal er aandacht zijn voor bijzondere thema’s uit de geschiedenis. Hierbij moet men denken aan de betekenis van de Grieks-Romeinse geschiedenis voor het hedendaagse Europa. De invloed van het christendom en de islam op onze cultuur. De middeleeuwse samenleving, de Renaissance en de Reformatie. Wat is het belang geweest van het verlichtingsdenken en de Franse Revolutie? De grootmachten Frankrijk, Engeland en Duitsland in Europa en de onvermijdelijkheid van twee wereldoorlogen. De nieuwe verhoudingen na 1945. Het einde van een tijdperk in 1990.

Na afloop van de volledige leergang heeft de deelnemer een goed beeld van de Westerse geschiedenis. De opzet van deze leergang is gebaseerd op de studieprogramma’s van de meeste Nederlandse universiteiten. Een specifieke vooropleiding is niet nodig. Interesse en enthousiasme is belangrijk. 

De vier hoofdtijdvakken kunnen afzonderlijk worden gevolgd maar gezien de chronologie waarin deze worden behandeld is de volledige leergang aan te raden. De leergang en afzonderlijke cursussen worden elk jaar opnieuw aangeboden en men kan nu al inschrijven. De cursussen worden aangeboden zowel in de middaguren als in de avonduren. Bij inschrijving in één keer voor het gehele programma ontvangt men een korting van € 40,--.

 

Datum: najaar 2013. Wordt nog nader bekendgemaakt | Locatie: Den Bosch

Prijs: