Levende geschiedenis is in. Niet de feitelijke droge opsomming van jaartallen en gebeurtenissen. Tenslotte spelen in de geschiedenis trots, eerzucht, hebzucht, wraak, genotzucht, opstandigheid, huichelarij, fanatisme en alle mogelijke tomeloze begeerten een grote rol. Daarom moet je geschiedenis niet leren maar beleven. Geschiedenis moet je actief beleven, niet passief en samen met anderen. Maturitas staat voor passie en verhalen die historisch verantwoord zijn. Een combinatie van beleving en wetenschap. Maar wel historisch verantwoord. En die combinatie van beleving en wetenschap, dat is precies waar Maturitas voor staat. Maturitas is er voor groepen, individueel geinteresseerden, bedrijven en organisaties.

Maturitas: met passie in het nu, terug naar toen, met oog voor de toekomst

Maturitas is een organisatie die gespecialiseerd is in historische projecten. Wij verzorgen cursussen, excursies, lezingen en thematische reizen waarbij geschiedenis de leidraad is.

Voor iedereen in een fase van zijn/haar leven waarin nu eindelijk eens ruimte is om die dingen te doen waar niet eerder de kans of de tijd voor waren. Leuke, zinvolle activiteiten op basis van persoonlijke zingeving en verdieping. Alles indachtig de woorden van de Engelse hofdichter John Skelton: 'De geschiedenis stelt ons enigszins schadeloos voor de kortheid van het leven.'

Maturitas: geen huiswerk maar vanhuis-werk

Maturitas kan beschikken over deskundige, gepassioneerde en bevlogen docenten en begeleiders met een academische opleiding die de deelnemers op een ontspannende en meeslepende wijze meenemen naar de kern van hun onderwerp. Letterlijk meenemen: bij Maturitas geen huiswerk maar vanhuis-werk. Onze activiteiten staan borg voor kwaliteit waarbij persoonlijke aandacht voorop staat en altijd een passend niveau van comfort geboden wordt.

Maturitas: het verleden voor de toekomst vastleggen

Maturitas verzorgt historische publicaties die voor een breed publiek toegankelijk zijn en met oog voor beleving. Geschiedenis is tenslotte van ons allemaal! Maturitas publiceert van bedrijfsgeschiedenis tot markante gebeurtenissen die ons verleden kenmerken.  

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Maturitas
Telefoon: 06-53432500 of 06-51835542

E-mail: info@maturitas.eu